Obecná pravidla účastníků akce PLAYzone Challenge

Všichni hráči a návštěvníci se chovají podle pravidel slušného chování.

1. Pití, alkohol a drogy

Do pavilonu nesmí žádný z účastníků ani diváků přinést vlastní nápoje. Při každém vstupu do herní zóny bude každý účastník i divák podroben kontrole security.

Nealko i alko nápoje jsou k dispozici přímo v pavilonu za rozumné ceny. Pivo bude možné zakoupit ve skle i kelímku. Nealko potom i ve velkých plastových láhvích.

Platí přísný zákaz vnášení otevřených kelímků do herní arény (z důvodu bezpečnosti, polití počítačů apod.).

V herní zóně lze mít pouze nápoje v uzavíratelných lahvích (vodu v PET lahvích, pivo ve skleněné lahvi, energy drinky v plechovce).

Všichni jsou zodpovědni za míru alkoholu, který vypijí a za své jednání. Pokud kdykoliv v průběhu akce organizátor a/nebo security vyhodnotí, že účastník je ve stavu, kdy může ohrozit ostatní či jejich příslušenství, bez diskuze ho vykáže z areálu bez nároku náhrady na vstupné.

Pokud organizátor či security vyhodnotí, že účastník není způsobilý pro vstup do herní zóny, nepustí ho tam. Věci mu budou doneseny. Hráč bude na místo vpuštěn až v momentě, kdy svým nepřiměřeným chováním neohrožuje ostatní hráče či chod celé akce.

Je zakázáno kouřit uvnitř pavilonu a ve sleeping zóně.

Po celou dobu trvání akce je přísný zákaz donášení a užívání drog. Pokud bude účastník či divák přistižen při přechovávání, či užívání drog, bude vykázán z areálu bez nároku náhrady na vstupné.

Red Bull esport afterparty bude mít svůj vyhražený prostor, v které bude možné konzumace alkoholu. Účastnící ale musí myslet na body uvedené výše, při nezpůsobilém stavu už nebudou zpět vpuštěni do herní zóny.

2. Herní vybavení

Každý hráč si se sebou musí přinést počítač, monitor a periferie. Případně herní notebook. Zařízení musí mít LAN konektor. Wifi v pavilonu slouží pouze pro připojení mobilních telefonů, nelze přes ní hrát turnaje.

Neplatí pro hráče s All Inclusive registrací, kteří vybavení na místě budou mít nachystané (kromě myši, klávesnice, podložky pod myš a sluchátek, ale i tyto periferie jsme jim schopni vyžádat při žádosti předem).

3. Odpovědnost za škody

Při příchodu každého hráče bude jeho herní vybavení označeno štítkem a jeho ID. Při jakémkoliv pohybu zařízení do herní zóny nebo mimo ní bude provedena kontrola ID hráče a ID zařízení.

Organizátor neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem. Pořadatel nezodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si účastník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním pravidel.

Za škodu způsobenou na odložených věcech (stolní počítače, notebooky a herní příslušenství atd.) neodpovídá pořadatel této herní akce.

Účastníci si sami ručí za své předměty, které si na tuto akci donesou a neměli by je tak nikde nechávat volně ležet bez dozoru, nelze zajistit jejich bezpečné uložení. Jedná se například o mobily, klíče, peněženky, fotoaparáty a další.

Každý účastník zodpovídá sám za sebe a účastí na akci souhlasí s tím, že v případě jim způsobených škod na majetku pořadatele je po něm může pořadatel v plné výši vymáhat.

4. Co si rozhodně nebrat:

Vlastní elektro prodlužky, rozdvojky  každý bude mít k dispozici svoje zásuvky.

Vlastní datové LAN kabely  každý bude mít na místě připravený datový kabel pro připojení k internetu.

Reprobedny  je možné používat pouze sluchátka.

Elektro spotřebiče  žádné věci typu kávovar, varné konvice, mikrovlnky apod..

5. Stravování

Přímo v pavilonu budou k dispozici jídla jako  tousty, hamburgery, hranolky, pizza, hot dogy apod.

Hráči si mohou do pavilonu přinést vlastní jídlo nebo jídlo třetích stran (doručovací služby jezdí až k branám pavilonu).

Při jeho konzumaci však nesmí omezit ani ohrozit jiné účastníky, diváky anebo jejich majetek.

6. Provoz pavilonu

Pavilon G2 je otevřen nonstop od pátku 22.5. 12:00 hod až do úplného skončení akce.

7. Sleeping aréna

Hráčům je k dispozici sleeping aréna, kde mohou nocovat. Cena za užití sleeping zóny je 100 Kč / noc. Rezervace se dělá přímo s registrací na akci, tak aby organizátor mohl odhadnout počet osob, které zde budou. Na tuto skutečnost prosím myslete při registraci místa.

Do sleeping zóny je nutné si vzít vlastní karimatku a spacák.

Organizátor neručí za věci ponechané ve sleeping zóně mimo přítomnost hráče.

Sleeping zóna je hlídaná security.

8. Souhlas rodičů:

Pro účast nezletilých dětí je potřebný písemný souhlas rodičů. Ke stažení je zde. Všem registrovaným s věkem pod 15 let zasíláme tento formulář i do emailu zadaného během registrace místa. Formulář je potřeba vytisknout, vyplnit, podepsat a donést s sebou na akci.

9. Vjezd do areálu a parkování

Hráči mohou vjet do areálu až k pavilonu G2, ale pouze na dobu nezbytně nutnou k vyložení věcí. Držitelé standardních vstupenek pak musí prostor výstaviště opustit a parkovat na vymezených parkovacích plochách. Držitele Premium a All inclusive vstupenky pak mohou parkovat na vyznačeném místě u pavilonu G2.