Pravidla pro CS: GO

PLAYzone (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

Formát turnaje

Bude upřesněno.

Harmonogram turnaje:

Bude upřesněno.

1. Formát zápasů

1.1. Zápas se hraje formou 5 na 5 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 5. Minimální počet hráčů, ve kterém lze zápas dohrát, je 4.

1.2. Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku, bude zápas smazán. V případě ligy, turnaje nebo play-off bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0 (Pokud jde o zápas ve skupině 16-0).

1.2.1. Pokud se dohodnete se soupeřem a začnete hru v jiném počtu hráčů, než je výše zmíněno, na dodatečnou žádost o kontumaci zápasu nebude brán zřetel. Je však potřeba aby byl doložen screen, na kterém je zobrazené, že se týmy před začátkem dohodli, pro případné dokazování.

1.3. Hraje se systémem MR15 na jednu mapu. Tzn. po 15ti kolech si týmy vymění strany. Zápas se „nedohrává" - není nutno odehrát všech 30 kol. Každá soutěž má ovšem svůj herní systém, ten bude přesně specifikován v detailech turnaje (například BO1, BO3 atp.)

1.4. Stejné pravidlo platí i pro zápasy play-off, zde je k ukončení zápasu potřeba pouze dosažení 16. bodu.

1.5. V základních skupinách je možná remíza (15-15). V případě play-off se prodlužuje (MR3, startmoney 10.000).

1.6. Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání. 

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1. Každý hráč musí mít registrováno své STEAM ID v příslušné lize.

2.2. Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.).

2.3. Oficiální soupisky týmů vycházejí ze soupisky uvedené při registraci.

2.4. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné STEAM ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.5. Pokud má uživatel zažádáno o změnu STEAM ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.

2.6. Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v diskvalifikaci.

2.6.1. Kapitán týmu je povinen potvrdit výsledek v detailu svého zápasu. Porušení tohoto pravidla může vést při opakování až k diskvalifikaci z turnaje.

2.7. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát, jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče (záleží na adminovi jak dlouhý trest udělí).

2.8. PLAYzone si vyhrazuje právo na to, projet CS:GO složku jakéhokoliv podezřelého počítače jakýmkoliv ověřeným antivirem, taktéž si vyhrazuje právo na to manuálně projíždět CS:GO soubory a i soubory s nimi spojené. Nemůže však procházet libovolnou složku na počítači.

2.9. Vytváření neopodstatněných protestů k zápasu bez udání přesného popisu nebo důkazů je také zakázáno. Za otevření takovéhoto protestu může dojít při opakovaném porušení až k diskvalifikaci.

2.10. Admini mají právo kdykoliv sledovat jakéhokoliv hráče, ať už virtuálně, nebo fyzicky.

3. Smurfing a hostování

3.1. Smurfing i hostování je zakázáno. Tým může do zápasů v turnaji vstupovat pouze se sestavou uvedenou na registraci.

3.2. Ve výjimečných případech může dojít po konzultaci s hlavním adminem k výjimce.

4. Dema a screenshoty

4.1. Každý hráč je povinen nahrávat in-eye demo (do konzole: record „nazev_dema").

4.2. V případě 5v5 zápasů si soupeř smí vyžádat demo maximálně od tří hráčů soupeřova týmu a ti je musí poskytnout do 20 minut od odehrání zápasu (pokud není adminem stanoveno jinak).

4.3. Nenahrávání dema či úmyslné nahrání falešného dema může vyústit až v diskvalifikaci z turnaje.

4.3.1. Totéž platí i pro nefunkční nebo nekompletní demo, pokud v něm chybí více než 3 kola.

4.4. Žádost o dema uveďte do "žádosti k zápasu" a kontaktujte admina s důvodem vaší žádosti.

4.5. NENÍ možné místo in-eyes dem používat GOTV dema. V každém jediném případě jsou vyžadována in-eyes dema od všech hráčů.

4.6. Každý hráč musí uchovat in-eyes demo z daného zápasu minimálně 14 dní od data odehrání.

5. Servery

5.1. Zápas se musí odehrát na PLAYzone serveru. Porušení tohoto pravidla se bude trestat vyloučením týmů z turnaje.

5.1.1. Pokud nebude server funkční nebo nastane jiný problém s Anticheatem, tak po domluvě s adminem a soupeřem se může zápas odehrát na jiném vyhovujícím serveru, pod podmínkou, že všichni hráči povinně dodají demo a screenshoty ze zápasu.

5.2. Pokud dojde k výpadku serveru do 3. odehraného kola od začátku strany, bude se daná strana opakovat celá. Pokud dojde k pádu po této době (ve 4. kole a dále), bude se pokračovat od momentu před výpadkem. Odehrají se tedy zbývající kola a oba výsledky se sečtou - na finanční nesrovnalosti (pokračování na novém serveru začíná restartem s defaultními penězi) se nebude brát zřetel. V tomto případě bude použito startmoney 5000 (mp_startmoney 5000).

5.2.1. Při aktivním PZ pluginu, bude při pádu serveru využita jeho záloha z posledního kola kde nedošlo k výpadku, resp z freezetimu daného kola (.backup roundXX). Zálohu je možné načíst jen z toho samého serveru, na kterém k výpadku došlo. V případě přesunu na jiný server se pokračuje dle pravidla 5.2.
5.3. Při výpadku hráče se hra pauzuje na konci kola, případně v době freezetime (nakupovací doba). Každý tým má právo na pauzy v celkové úhrnné době 5 minut na mapu.

5.4. Pokud dal team A pauzu, a už je připraven, musí to oznámit teamu B, který dá pokyn k odpauzování. Až poté se hra může odpauzovat a pokračovat v hraní.

5.5. Pokud tým A, který dal pauzu překročí stanovený limit 5 minut a tým B už dál nechce čekat, vyzve tým B svého soupeře k pokračování zápasu. Neuposlechnutí tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje (tým, který vznáší protest musí dodat jako důkaz IE demo či screen).

5.6. Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, zápas pozastaví (pauza) a kontaktují odpovědného admina.

5.7. Zneužití rconu (pluginu), či jiné narušení průběhu turnaje může vyústit až v diskvalifikaci.

6. Mapy

6.1. Mapu určuje rozpis zápasů daného kola, nelze ji změnit.

6.2. O tom, kdo začíná, za jakou stranu, rozhoduje knife round. Vítěz si volí stranu. Jak u BO3, tak u BO1 je využito škrtání map. Se škrtáním vždy začíná tým, který je v rozpisu na levé straně. Nebo náhodně vybraný tým, pokud se hraje přes aktívní PZ plugin.
Mapy jsou následující:
• de_mirage
• de_vertigo
• de_inferno
• de_dust2
• de_overpass
• de_train
• de_nuke

7. Zákazy

7.1. Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry, anebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje i úpravu v ovladačích grafiky či makra.

7.2. Jakékoliv grafické úpravy hry jsou taktéž zakázané.

7.3. Při kniferoundu může hráč využít pouze nůž.

7.4. V jednom kole smí jeden hráč koupit maximálně 1x Smoke granát, 1x HE granát a 2x flash granát (nebo +1 zápalný granát místo jednoho z uvedených granátů).

7.5. Je zakázáno využívání bugů hry.

7.6. Je zakázáno wall-bugování.

8. Nepovolené pozice

8.1. Je zakázáno využívat bugů a chyb map, pokud se však hráč na pozici nedostane legální cestou (vysazením od spoluhráče).

9. Admini a tresty

9.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Steam ID v profilu admina.

9.2. O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot, GOTV, in-eye demo nebo log serveru. Mezi důkazy nepatří log z ICQ ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat (screen ze serveru bez tabulky).

9.3. Admin může klanu udělit výjimečný trest, případně klan vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.

9.4. Kontumace zápasu (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).

9.4.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase.

9.4.2. Smurfing (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče).

9.4.3. Cheating (+ ban hráče).

9.4.4. Podvod s GOTV (například delay 0s).

9.4.5. Nedodání in-eye dema (+ ban hráče).

9.4.6. Nepovolené restartování mapy / zápasu po jeho zahájení.

9.4.7. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PLAYzone (záleží na rozhodnutí admina).

9.4.8. Skinchanger je ZAKÁZANÝ, porušení tohoto pravidla se bude trestat nejprve týdenním banem jako upozornění, po opakovaném používání tohoto programu může být udělen trest vyšší.

9.5. Trest odečtení tří kol (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).

9.5.1. Opakované pauzování zápasu mimo stanovenou dobu.

9.5.2. Využití bugu hry (zde může nastat i kontumace případně ban hráče).

9.5.3. Nepovolený defuse.

9.5.4. Nákup více granátů než je povoleno v pravidle 7.4.

9.5.5. Připojení hráče týmu A do týmu B během hry (LIVE).

9.5.6. Odpauzování hry bez předešlého upozornění.

9.6. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

9.7. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

10. Obecná ustanovení

10.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.

10.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.

10.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).

10.4. PLAYzone také převádí VAC bany udělené na steamu pro hru Counter Strike: Global Offensive, u kterých je zřetelně prokázáno, že VAC ban je opravdu na CS:GO a STEAM ID bylo hráčem používáno na PLAYzone.

10.4.1. PLAYzone dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů, jejichž délka se v plné délce převádí.

10.5. Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

10.6. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.

10.7. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořádných PLAYzone na jakémkoliv jiném účtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

10.8. Pokud váš soupeř svévolně opustí hru, musíte v každém případě podat protest a doložit důkaz ve formě screenshotu či IE dema. Není vám dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek. Pokud se zápas dostal do stavu, ve kterém je již možné vyhodnocení výsledků, výhra může být přiznána týmu, který v zápase zůstal. Rozhodnutí, jestli je možné zápas vyhodnotit nebo ne, je v každém případě na odpovědném adminovi.

10.9. Coach (trenér) je při zápasu POVOLEN, jestliže je v soupisce týmu, kapitán týmu k tomu však musí přizpůsobit server pomocí příkazu "sv_coaching_enabled 1". Trenér si poté pomocí příkazu "coach t" nebo "coach ct" zvolí svůj team.

10.10. Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PLAYzone, je jeho povinností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.

10.11. Urážlivé nebo rasistické názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PLAYzone. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána teamu (záleží na adminovo rozhodnutí).

10.12. Následující příkazy jsou ZAKÁZÁNY

  • mat_hdr_enabled

Následující parametry startu jsou ZAKÁZÁNY

  • +mat_hdr_enabled 0/1
  • +mat_hdr_leven 0/1/2

10.13. Pokud 3 z 5ti hráčů mají špatné nastavení hry (nepovolené příkazy, scripty aj.). Může admin tým z turnaje vyloučit (záleží na adminovu rozhodnutí).