Pravidla pro Fortnite

Formát turnaje:

  • Celý turnaj se odehrává pomocí custom zápasů, kdy jsou všichni hráči v turnaji na stejné mapě a hrají proti sobě.
  • Turnaj se hraje ve dvojicích (dua).
  • Hraje se celkem 16 her – 10 her v sobotu a 6 her v neděli.
  • Umístění týmů je určeno pomocí bodů, který týmy získávají za zabití nebo za umístění. Konkrétní bodové ohodnocení naleznete v popisku turnaje na stránkách PLAYzone.
  • Pokud tým nepošle screenshot s prokazatelným umístěním a počtem killů pro oba hráče do pro to určené místnosti na Discordu, daná hra nebude týmu započítána.

Harmonogram turnaje:

Pátek
12:00-18:00 Příchod hráčů a příprava na turnaj

Sobota
9:00-10:00 Příchod hráčů a příprava na turnaj
10:00-12:00 Rozehrání se (přípravné customky)
12:00-12:45 1. hra
12:45-13:30 2. hra
13:30-14:15 3. hra
14:15-15:15 Pauza na oběd
15:15-16:00 4. hra
16:00-16:45 5. hra
16:45-17:30 6. hra
17:30-18:15 7. hra
18:15-19:00 8. hra
19:00-19:45 9. hra
19:45-20:30 10. hra

Neděle
9:00-10:00 Příchod hráčů a příprava na turnaj
10:00-10:45 11. hra
10:45-11:30 12. hra
11:30-12:15 13. hra
12:15-13:00 Pauza na oběd
13:00-13:45 14. hra
13:45-14:30 15. hra
14:30-15:15 16. hra
15:15-15:30 Vyhlášení vítězů

Harmonogram je orientační, rozpis jednotlivých her se může změnit.

1. Obecné podmínky použití pravidel Fortnite

1.1. PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

1.2. Administrátor (dále jen „admin") každého turnaje, který tato pravidla převzal, má právo na změnu, nebo úpravu kteréhokoliv pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky z pravidel.

1.3. Tyto pravidla jsou závazná pro všechny hráče účastnící se turnaje. Jejich neznalost neomlouvá.

2. Obecná pravidla Fortnite

2.1. Formát zápasů

2.1.1. Turnaj se odehraje pomocí custom zápasů pro dvojice (dua).

2.1.2. Všichni hráči jsou povinni dostavit se na zápas včas dle instrukcí admina. Pokud se nedostaví včas, nemají nárok na kompenzaci.

2.2. Povinnosti a práva hráčů

2.2.1. Každý hráč musí mít vyplněné své Fortnite GAME ID v profilu PZ. Do GAME ID vyplňte jen nick z Fortnite (nevyplňujte Epic account ID).

2.2.2. Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanovaní atp.).

2.2.3. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné Fortnite GAME ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.2.4. Pokud má uživatel zažádáno o změnu Fortnite GAME ID, a to mu tudíž v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně. O výjimku lze zažádat před začátkem turnaje na oficiálním Discordu turnaje.

2.2.5. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina a to v každém případě. Hráč má možnost odvolat se proti rozhodnutí admina k hlavnímu adminovi.

2.2.6. Hráči jsou povinni používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy před začátkem turnaje.

2.2.7. Hráči jsou povinni ponechávat si replaye z každé hry, kterou odehrají v turnaji. Tyto replaye jsou na požádání admina povinni doložit.

2.2.8. Hráči jsou povinni vytvořit screenshot neprodleně po své smrti a tyto screenshoty zaslat adminovi turnaje společně s názvem týmu. Na screenshotu musí být vidět počet dosažených killů ve hře a umístění.

2.3. Týmy

2.3.1. Název týmu nesmí být vulgární, nebo jiným způsobem porušovat dobré mravy a pravidla PZ. V případě porušení tohoto pravidla si PZ vyhrazuje právo na změnu názvu takového týmu. Při hrubém porušení tohoto pravidla bude potrestán kapitán týmu dle uvážení admina.

2.3.2. V případě, že se budou názvy dvou, nebo více týmů příliš podobat, vyhrazuje si PZ právo na změnu názvu takových týmů. O podobnosti rozhoduje admin turnaje.

2.4. Zákazy

2.4.1. Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním.

2.4.2. Je zakázáno používat vlastní modely hráčů či zbraní.

2.4.3. Je zakázáno využívání bugů hry.

2.4.5. Je zakázáno využívat bugů a chyb map.

2.5. Streamování

2.5.1. Streamování na libovolné platformy je zakázáno.

2.6. Vyhodnocení výsledku zápasu

2.6.1. O výhře, či prohře v turnaji rozhoduje dosažený počet bodů na základě umístění a počtu killů. Bodové ohodnocení bude blíže upřesněno na stránce turnaje.

2.6.2. Dosažený počet killů a umístění dokládá každý hráč screenshotem pořízeným po své smrti.

2.6.3. Na vyžádání musí být každý hráč schopen doložit replay ze zápasu.

2.7. Admini a tresty

2.7.1. O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo replay. Mezi důkazy nepatří log z TeamSpeaku či jiných komunikačních prostředků, ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat.

2.7.2. Po dohodě s hlavním adminem může admin týmu udělit výjimečný trest, případně tým vyloučit ze soutěže. Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních, nebo neuposlechnutí výzvy admina.

2.7.3. Admin má právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

2.7.4. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

3. Obecná ustanovení

3.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.

3.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.

3.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).

3.4. PZ dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů, jejichž délka se plně převádí.

3.5. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z PZ účtů, nesmí se zúčastnit žádných turnajů pořádaných PZ na jakémkoliv jiném účtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla bude hráč zabanován permanentně.

3.6. Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PZ, je jeho povinností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.

3.7. Urážlivé, rasistické či jinak hanlivé názvy týmu jsou přísně zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PZ. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu.

3.8. Pokud má některý z hráčů špatné nastavení hry (nepovolené příkazy v configu, scripty, aj.), může být tým z turnaje vyloučen.

3.9. Hráči zodpovídají za své technické problémy (hardware). Zápasy nebudou odloženy a budou odehrány bez hráčů nebo týmů s takovými problémy.