Pravidla pro PUBG

Formát turnaje:

  • Základní část turnaje se hraje na 4 lobby po 16 týmech. V základní části se hraje celkem 8 map. Po odehrání všech 8 map postupuje nejlepších 16 týmů dle celkové tabulky do finálové části turnaje. 
  • Ve finálové části turnaje se hraje celkem 10 map.
  • V základní části se mapy hrají v pořadí 2x Sanhok, 2x Miramar, 4x Erangel. Ve finálové části 2x Sanhok, 3x Miramar, 5x Erangel.
  • Týmy jsou ve skupinové části rozlosovány do skupin podle seedingu. Nejlepších 16 CZSK týmů podle MČR tabulky bude naseedováno a budou doplněny náhodně zbylými 48 týmy.

Harmonogram turnaje:

Pátek
12:00-18:10 Příchod hráčů a příprava na turnaj
18:10-18:50 1. mapa skupin A a B (Sanhok)
18:50-19:30 2. mapa skupin A a B (Sanhok)
19:30-20:10 3. mapa skupin A a B (Miramar)
20:10-20:50 4. mapa skupin A a B (Miramar)

Sobota
9:00-10:10 Příchod hráčů a příprava na turnaj
10:10-10:50 5. mapa skupin A a B (Erangel)
10:50-11:30 6. mapa skupin A a B (Erangel)
11:30-12:10 7. mapa skupin A a B (Erangel)
12:10-12:50 8. mapa skupin A a B (Erangel)
12:50-14:20 Pauza na oběd
14:20-15:00 1. mapa finálové skupiny (Sanhok)
15:00-15:40 2. mapa finálové skupiny (Sanhok)
15:40-16:20 3. mapa finálové skupiny (Miramar)
16:20-17:00 4. mapa finálové skupiny (Miramar)

Neděle
9:00-9:50 Příchod hráčů a příprava na turnaj
9:50-10:30 5. mapa finálové skupiny (Miramar)
10:30-11:10 6. mapa finálové skupiny (Erangel)
11:10-11:50 7. mapa finálové skupiny (Erangel)
11:50-12:30 8. mapa finálové skupiny (Erangel)
12:30-13:40 Pauza na oběd
13:40-14:20 9. mapa finálové skupiny (Erangel)
14:30-15:00 10. mapa finálové skupiny (Erangel)
15:00-15:20 Vyhlašování vítězů

Harmonogram turnaje je orientační. Může dojít k menším změnám jak ve složení map (případné přidání Vikendi jako esport mapy), tak v samotném časovém rozložení zápasů.

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji. PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Formát zápasů

1.1. Zápasy se hrají ve formátech FPP SQUAD.

1.2. Pokud se týmy nedostaví na zápas v uvedenou dobu, zápas je spuštěn bez nich.

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1. Každý hráč musí mít vyplněné své PUBG GAME ID.

2.2. Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.).

2.3. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné PUBG GAME ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.4. Pokud má uživatel zažádáno o změnu PUBG GAME ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.

2.5. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát, jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče (záleží na adminovi jak dlouhý trest udělí).

2.6. Hráči jsou povinni používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy před začátkem turnaje.

2.7. Kapitáni a členové týmu musí být po celou dobu konání turnaje přítomni na discordu určeném pro PZCH PUBG. Je tak určeno z důvodu rychlejšího a efektivnějšího řešení problémů. Nepřítomnost může být brána jako porušení pravidel PZ (záleží na adminovi).

2.8. Týmy musí ve hře použít sloty odpovídající číslu, které tým získal při rozřazování v tabulkách. Tj. pokud má v tabulce tým XYZ číslo 5. bude ve hře ve slotu 5!

3. Smurfing a hostování

3.1. Tým je povinen nastoupit na turnaj v soupisce uvedené při registraci. Výjimky se udělují v individuálních případech po konzultaci s adminem.

4. Týmy

4.1. Pokud se jména dvou či více týmů příliš podobají, PZ si vyhrazuje právo na změnu těchto jmen.

4.2. Počet hráčů v rosteru musí splňovat minimální požadovaný počet hráčů v závislosti na formátu. Ve formátu SQUAD jsou to 4 hráči.

4.3. V případě nevhodného názvu týmu (vulgární, rasistický atd.) si PZ vyhrazuje právo na změnu jména tohoto týmu.

5. Screenshoty

5.1. Každý hráč je povinen pořídit screenshot na konci zápasu, kde bude jasně vidět umístění týmu a počet killů. Tyto screenshoty si mohou (ale nemusí) admini turnaje vyžádat pro doložení informací či v případě jiných problémů.

6. Server

6.1. Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které hráči nedokáží sami vyřešit, kontaktují odpovědného admina.

6.2. Remake nastává, pokud se nepřipojí alespoň 3 hráči nebo 2 hráči ze stejného týmu.

7. Mapy

7.1. Mapu určuje rozpis zápasů daného kola, nelze ji změnit.

7.2. Mapy jsou následující: Sanhok, Miramar, Erangel. 

8. Zákazy

8.1. Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry anebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje (ale není omezeno na) Reshade, SweetFX, VibranceGUI či úpravu v ovladačích grafiky.

8.2. Je zakázáno používat vlastní modely hráčů či zbraní.

8.3. Je zakázáno využívání bugů hry.

8.4. Je zakázáno použití dvou akcí na jednom tlačítku, například v nastavení hry nastavit dvě akce na klávesu W.

8.5. Je zakázáno během hry komunikovat s kýmkoliv jiným než se spoluhráči. Hrozí diskvalifikace týmu.

8.6. Je zakázáno rozhlížet se kolem sebe za účelem zjištění informací o protihráčích. Hrozí diskvalifikace týmu.

8.7. Je zakázáno využívat jiného komunikačního nástroje, než je pro turnaj určený Discord server. Hrozí diskvalifikace týmu.

8.8. Je zakázáno úmyslně způsobit technickou závadu, v důsledku které musí dojít k restartu lobby, případně k jinému prodlení turnaje či zvýhodnění týmu. Hrozí diskvalifikace týmu.

9. Nepovolené pozice

9.1. Je zakázáno využívat bugů a chyb map, pokud se však hráč na pozici nedostane legální cestou.

10. Admini a tresty

10.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru.

10.2. O udělení trestu rozhoduje hlavní admin PUBG na základě doloženého replaye.

10.3. Admin může týmu udělit výjimečný trest, případně tým vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.

10.4. Diskvalifikace (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).

10.4.1. Jasně prokazatelná spolupráce s jiným týmem.

10.4.2. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PZ (záleží na rozhodnutí admina).

10.5. Trest odečtení bodů (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).

10.5.1. Využití bugu hry (zde může nastat i kontumace případně ban hráče).

10.5.2. Úmyslné připojování hráče do jiného týmu v lobby.

10.6. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

10.7. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

11. Obecná ustanovení

11.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložena diskvalifikace a ban v maximální výši až 3 měsíce.

11.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložena diskvalifikace a ban v maximální výši až 6 měsíců.

11.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložena diskvalifikace a ban v maximální výši až 10 let (permanentní).

11.4. PZ také převádí bany udělené na Steamu pro hru PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, u kterých je zřetelně prokázáno, že ban je opravdu na PUBG GAME ID, které bylo hráčem používáno na PZ.

11.4.1. PZ dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů, jejichž délka se v plné délce převádí.

11.5. Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

11.6. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.

11.7. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z PZ účtů, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořádných PZ na jakémkoliv jiném účtu. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla bude hráč zabanován permanentně.

11.8. Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly PZ, je jeho povinností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.

11.9. Urážlivé, rasistické či jinak hanlivé názvy týmu jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PZ. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu (záleží na adminově rozhodnutí).

11.10. Pokud má některý z hráčů špatné nastavení hry (nepovolené příkazy v configu, scripty aj.), může být tým z turnaje vyloučit (záleží na adminově rozhodnutí).

11.11. Hráči si zodpovídají za jejich technické problémy (hardware/internet). Zápasy nebudou odloženy a budou odehrány bez hráčů/týmů s problémy.

11.12. Hráči mají zakázáno jakýmkoliv způsobem streamovat.