Pravidla pro SC2

Obecné podmínky použití pravidel pro hru Starcraft II

Pravidla se mohou průběžně můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji. PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu PLAYzone Challenge 2020 (dále jen „PZCH"), v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

Formát turnaje:

Bude doplněno.

Harmonogram turnaje:

Bude doplněno.

1. Systém turnaje

1.1. V závislosti na počtu registrovaných hráčů se bude hrát systémem dvojité eliminace nebo systémem základní skupiny, z nichž se hráči kvalifikují do hlavního single elimination pavouka.

1.2. Mapy v každém kole si vybírají sami hráči:

1.2.1. BO1: Ban A, Ban B, Ban B, Ban A, Ban A, Ban B, zůstane poslední mapa.

1.2.2 BO3: Ban A, Ban B, Pick B, Pick A, Ban A, Ban B, zůstane poslední mapa.

1.2.3. BO5: Ban A, Ban B, Pick B, Pick A, Pick A, Pick B, zůstane poslední mapa.

1.3. Hráči se domluví, kdo začne banovat jako první. V případě, že se nemohou dohodnout, proběhne rozstřel v podobě kámen, nůžky, papír.

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1. Každý hráč musí mít na svém PZ profilu vyplněný svůj Starcraft II BattleTag.

2.2. Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou zabanováni.

2.3. Každý hráč je povinen hrát z herního účtu, který má uvedený na svém profilu.

2.4. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoli nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k Hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. (záleží na adminovi, jaký či jak dlouhý trest udělí).

2.5. Hráči jsou povinni používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy s předstihem před začátkem turnaje.

2.6. Pokud není určeno jinak, hráči musí být po celou dobu konání turnaje přítomni na Discordu uvedeném na stránce turnaje. Je tak určeno z důvodu rychlejšího a efektivnějšího řešení problémů. Nepřítomnost může být brána jako porušení pravidel PZ. (záleží na adminovi).

2.7. Na Discordu jsou hráči povinni sledovat, do jaké hry se bude přidávat Observer (zpravidla streamer nebo/i caster). 

2.8. Hráči jsou povinni zakládat mapu s módem WCS Gameheart v případě, že zápas je streamovaný.  

3. Replaye

3.1. Každý hráč je povinen ukládat replaye svých her pro případnou následnou revizi. 

3.2. Hráči berou na vědomí, že po skončení turnaje mohou být replaye jejich her zveřejněny. 

4. Server/Hra

4.1. Jestliže nastanou v průběhu turnaje problémy se serverem či hrou, které hráči nedokáží sami vyřešit, kontaktují odpovědného admina. 

4.2. Hraje se na EU serveru. Zkontrolujte si prosím před začátkem turnaje, zda-li jste na správném serveru.

5. Mapy 

5.1. Mappool odpovídá aktuálnímu kompetitivnímu výběru map (tj. GSL, WCS, …).

6. Zákazy

6.1. Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry anebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním.

6.2. Je zakázáno ve hře psát. Nevztahuje se na:

6.2.1. začátek a konec hry, tj. zprávy typu gl, gg, wp a další podobné.

6.2.2. žádost o pauzu a následné řešení důvodu pauzy.

7. Admini a tresty

7.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru.

7.2. O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být replay, screenshot případně nahrávka na telefon (v dobré kvalitě). Mezi důkazy nepatří log z TeamSpeaku či jiných komunikačních prostředků ani jiné dokumenty, které lze snadno falšovat.

7.3. Admin může hráči udělit výjimečný trest, případně ho vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina.

7.4. Diskvalifikace (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).

7.4.1. Cheating je zakázán. To zahrnuje (ale není omezeno na) maphack, scripty na automatizování mikra/makra. (+ ban hráče).

7.4.2. Wintrading je zakázán.

7.4.3. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PZ (záleží na rozhodnutí admina) je zakázáno.

7.4.4. Streamghosting je zakázán.

7.5. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

7.6. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

8. Obecná ustanovení 

8.1. Turnaje je možné zúčastnit se pouze z prostorů PZCH. 

8.2. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce. 

8.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).

8.4. PZ dodržuje politiku přenášení banů za cheating z respektovaných domácích i zahraničních portálů, jejichž délka se v plné délce převádí.

8.5. Za vytvoření multiúčtů na stránkách PZ z důvodu obcházení pravidel/trestu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban). 

8.6. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje. 

8.7. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z PZ účtů, nesmí se daný hráč zúčastnit turnajů na PZCH. 

8.8. Urážlivé, rasistické či jinak hanlivé názvy týmu/hráčů jsou PŘÍSNĚ zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem PZ. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu/hráče z turnaje (záleží na adminově rozhodnutí). 

8.9. Hráči si zodpovídají za jejich technické problémy (hardware/internet). Zápasy nebudou odloženy a budou odehrány bez hráčů/týmů s problémy. 

8.10. Hráči mohou dle libosti vysílat na platformy Twitch.tv, YouTube Gaming či jiné ale s povinností minimálního delaye (zpoždění) 5 minut.