Pravidla pro TFT

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. 

Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.
 
Formát a průběh turnaje:

 • Turnaj se hraje na 16 skupin po 8 hráčích. Z každé skupiny postoupí top 2 hráči do semifinále, ze kterého v každé skupině postupují 2 nejlepší do finále. (Platí pro 128 hráčů).
 • Veškeré rozdělení skupin a počet bodů bude viděn v linku u turnaje na webu.
 • Zápasy se hrají formou BO2. (Finále BO3).
 • Ze semifinálového kola postupují top 4 s nejvíce body.
 • Hru prvních skupin zakládá vždy hráč, který bude na webu ve své skupině napsaný jako první (v případě nepřítomnosti platí pro dalšího).
 • Postup ze skupin bude řešený systémem 1A 2B 3C 4D atd. (přesně naleznete přímo v tabulkách s rozdělením skupin – bude doplněno).

Zápasy:

 • Hráči jsou povinni se dostavit k zápasu během 15 minut.
 • Pokud jeden z hráčů po vygenerování zápasu nekomunikuje, ohlásí se adminům, že odeslal pozvánku a po 15 minutách se rozhodne, zda se hra spustí s random hráčem.
 • Začátek každého kola ohlásí admin všem hráčům v turnaji na místě konání akce.
 • Během souboje hráči nesmí odejít z challenge. Porušení pravidla je trestáno kontumačním posledním místem v dané hře. 
 • Pokud chce hráč vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu je povinen tak učinit maximálně 10 minut po daném incidentu. Pokud hráč tuto možnost nevyužije nebude na jeho protesty brán zřetel.

1. Povinnosti hráčů:

1.1 Každý hráč musí mít registrováno své Game ID (ingame nick na EUNE).

1.2 Každý hráč je povinen mít při zápase shodné Game ID (Ingame nick na EUNE) s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

1.3 Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje. (Dle rozhodnutí admina).

1.4 Hráči jsou povinni být na místě konání turnaje přítomni nejpozději v čase určeném hlavním administrátorem turnaje v dostatečném předstihu, kdo se nedostaví do tohoto času nebude vpuštěn do turnaje. 

1.5 Hráči mají povinnost odehrát všechny zápasy naplánované na daný den, změna termínu je možná pouze po dohodě se soupeřem a hlavním adminem turnaje.

1.6 Hráč má povinnost všechny zápasy odehrát v místě konání turnaje jasně daného pořadatelem.

1.7 Hráč používá své herní zařízení (PC, notebook) po celou dobu turnaje. Výjimku může tvořit finálový zápas na stage nebo speciální zakoupená místa. Organizátor nezabezpečuje žádné herní účty.

1.8 Hráč je povinen všechny své zápasy (na stage i v hráčské aréně) odehrát v týmovém stejnokroji (dresu). Na hráče nehrající v žádném týmu se tato povinnost nevztahuje.

1.9 Po dokončení zápasu je povoleno přidat pouze snímky (POUZE 1. nebo 2. MÍSTO), admin zápasu vám poté výsledek po zkontrolování snímku z MOSS a zápasu výsledek potvrdí na stránce PLAYzone.

2. Admini

2.1. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.

2.2. Admin může hráči udělit výjimečný trest, případně hráče vyloučit z turnaje (to pouze po dohodě s hlavním adminem). 

2.3. Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

2.4. Úmyslné nahlášení špatného výsledku může vyústit ve vyloučení z celého turnaje.

3. Kontumace

3.1. Nedostavení se k odehrání série v 15 minutách po oficiálním začátku kola, který bude vždy určen adminem po rozlosování kola. 

3.2. V případě playoff je za začátek kola považován moment, kdy jsou známy hráči, kteří postoupili do dalšího kola.

3.3. Opuštění challenge před dohráním série.

3.4. Nesportovní, hrubé chování či hrubé porušení pravidel PLAYzone (dle rozhodnutí admina turnaje).

3.5. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi TFT.

4. Obecná ustanovení

4.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.

4.2. Za závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).

4.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. 

4.4. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.

4.5. Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). 

4.6. Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 

4.7. Během turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů.