Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost PLAYzone s.r.o., provozovatel internetové stránky www.pzchallenge.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti PLAYzone s.r.o.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci registrace místa na akci, zakoupení vstupenky na ni, darování příspěvku formou libovolné částky nebo zakoupením upomínkového předmětu potřebujeme znát Vaše celé jméno, adresu bydliště, datum narození, telefonní a mailový kontakt.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas. Následně slouží k Vaší identifikaci přímo na místě, tzn. u vstupu na akci je kontrolováno, že všechny údaje souhlasí a akce se opravdu účastní pouze ti, co se řádně registrovali či si zakoupili vstupenku.

Jsou údaje s někým sdíleny?

Údaje, které zadáváte během objednávky, nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou vyjma případu zakoupení upomínkového předmětu, kde dodací údaje sdílíme s přepravcem. Vzhledem k tomu, že veškeré zasílání lístků i komunikace probíhá pouze online mezi námi a vámi zadaným emailem, není potřeba jakékoliv jiné údaje sdílet.

Jak dlouho jsou údaje uchovávány?

Údaje zadané během objednávky jsou uchovávány po dobu jednoho roku, a to z důvodu realizace objednávky a následně vyhodnocení a vyúčtování prodeje vstupenek.

Souhlas se zpracováním materiálů z akce

Coby účastník naší akce dáváte transakcí na tomto webu souhlas k tomu, abychom mohli použít jakékoliv pořízené záběry (videa, fotografie, herní záznam), na nichž se objevíte bez Vašeho dalšího souhlasu. A to pro reklamní a komerční účely spojené s naší akcí a plněním našich partnerů.

Jaké mám coby uživatel právo?

Jako nakupující na našem webu a účastník naší akce máte právo požádat nás na níže uvedeném kontaktním emailu o údaje, které jste během objednávky zadal, jejich opravu v rámci chybné objednávky a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Kam se obracet v případě dotazů?

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás můžete obrátit skrze e-mail info@pzchallenge.cz.