Pravidla pro Rocket League

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

Formát turnaje:

Bude doplněno

Harmonogram turnaje:

Bude doplněno

1. Formát zápasů

1.1. Zápas se hraje formou 3 na 3 hráčů. Minimální počet hráčů v každém z týmů, který je nutný k zahájení zápasu, je 3. V případě pádu hry některému z hráčů se hra restartuje a dostane se do času/skóre před restartem.

1.2. Pokud se soupeř nedostaví na zápas do 15 minut po jeho oficiálním začátku, bude zápas kontumován ve prospěch týmu, který se dostavil. Kontumace jsou ve formátu 1-0, pokud jde o zápas ve skupině tak 3-0 (záleží na kolik vítězných map se v daném turnaji hraje). Kapitán týmu bude potrestán 7 denním banem, pokud neoznámí soupeři, že se jeho tým nemůže zúčastnit.

1.3. V průběhu každé hry je vítězný kapitán týmu povinen pořídit screenshoty dokazující jeho vítězství v dané hře. Na screenshotu musí být vidět výhra a jména či přezdívky soupeřů a spoluhráčů, se kterým utkání odehrál. 

1.4. Každý zápas má jasně určeno datum a čas odehrání, pokud se týmy dohodnou, mohou odehrát zápas v jiném termínu. Musí to ovšem před zápasem oznámit adminovi soutěže, aby nedošlo ke kolizi termínů s jinými zápasy.

2. Povinnosti hráčů a omezení

2.1. Každý hráč musí mít registrováno své STEAM ID na svém profilu.

2.2. Na zápas smí nastoupit pouze hráči, kteří nejsou blokováni (zabanováni atp.).

2.3. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné STEAM ID s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

2.4. Pokud má uživatel zažádáno o změnu STEAM ID a to mu tedy v profilu nesouhlasí, požádá admina o udělení výjimky nebo přímo o danou změnu. Pokud má hráč úmyslně vyplněné špatné STEAM ID, hráč může být potrestán i ročním banem na všechny ligy a turnaje pořádané portálem PZ.

2.5. Kapitán týmu má navíc povinnost vyplňovat u jednotlivých zápasů soupisku týmu pro daný zápas a nahrávat screenshoty k zápasům.

2.6. Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 7 dnů.

2.7. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení ze soutěže a zabanování daného hráče. (Záleží na adminovi jak dlouhý trest udělí).

2.8. Na odehrání kola je stanoven maximální čas 45 minut (15 minut čekání + 30 minut na odehrání). Pokud byl výsledek zápasu nahlášen nesprávně vaším soupeřem, máte 10 minut na nahlášení protestu (pouze v případě, že máte uloženy screeny ze všech zápasů).

2.9. Během turnaje mají hráči povinnost mít zapnutý CrossPlatform - Play (Options > Gameplay).

3. Zákazy

3.1. Je zakázáno jakékoliv používání externího programu, který mění vlastnosti hry nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním. To zahrnuje i úpravu v ovladačích grafiky.

3.2. Je zakázáno využívání bugů hry.

3.3. Sledování jednotlivých zápasů je zakázáno. Výjimka je pouze tehdy, pokud se obě dvě strany na sledování shodnou. 

3.4. Smurfing (hráč se vydává za jiného konkrétního hráče, využívá jeho přezdívku popř. STEAM ID) je ZAKÁZÁNO. Při podání stížnosti využije admin všech dostupných prostředků k ověření totožnosti hráčů.

4. Admini a tresty

4.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Steam ID v profilu admina.

4.2. O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot. 

4.3. Admin může týmu udělit výjimečný trest, případně klan vyloučit ze soutěže (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

4.4. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Rocket League.

4.5. Kontumace zápasu (může být řešeno jinak dle rozhodnutí admina).

4.5.1. Jeden a více nepovolených hostů v zápase.

4.5.2. Smurfing (+ případné vyřazení z ligy / ban hráče).

4.5.3. Cheating (+ ban hráče).

4.5.4. Nesportovní chování, hrubé porušení pravidel PLAYzone (záleží na rozhodnutí admina).

4.5.5. Neuposlechnutí na odpojení hráče ze spectator modu. Platí v případě, pokud je daný hráč registrovaný v turnaji s týmem, který sleduje. V druhém případě pokud je registrovaný s jiným týmem v turnaji, tak je jeho tým z turnaje vyřazen. Hráči uploadují důkazy v podobě screenshotů, kde bude jasně vidět žádost na odpojení hráče ze spectator modu. Pokud hráč ve spectator modu není vůbec registrovaný v daném turnaji obdrží ban.

4.5.6 Za úmyslné napojení do týmu k soupeři (může být trestáno i banem – záleží na posouzení admina).

5. Obecná ustanovení

5.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce.

5.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban v maximální výši až 6 měsíců.

5.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní).

5.4. Za vytvoření multiúčtu může být udělen trest ve výši několika let (permanentní ban).

5.5. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů PLAYzone, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadných PLAYzone na jakémkoliv jiném účtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen ban v maximální výši 6 měsíců. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

5.6. Za nepotvrzení výsledku v zápase obdrží kapitán týmu ban na 7 dní, pokud se tento prohřešek bude opakovat v krátké době, bude následující ban delší.