Pravidla pro LoL

Tyto oficiální pravidla PLAYzone Challenge (dále jen PZCH) platí pro všechny týmy, které se kvalifikovali nebo účastní kvalifikace na PZCH v roce . Tyto pravidla také platí pro manažery a členy týmů, účastnících se turnaje, avšak jsou platná pouze na oficiální zápasy pořádané agenturou PLAYzone s.r.o. (dále jen „organizátor“).

League of Legends European Championship Limited, společnost s ručením omezeným zaregistrovaná v Irské republice, vytvořila tyto pravidla pro kompetitivní hraní League of Legends za účelem sjednocení a standardizování pravidel používaných pro kompetitivní hru.

Tyto oficiální pravidla jsou vytvořena pro zaručení integrity systému lig pro profesionální hraní League of Legends a kompetitivní vyváženost týmů, které hrají na profesionální úrovni. Standardizovaná pravidla přináší užitek všem stranám, které jsou zapojeny v amatérském, semi-profesionálním a profesionálním hraní League of Legends, a to včetně týmových manažerů, hráčů a členů organizací. Pravidla, která jsou platná pro všechny regiony, jsou k nalezení zde a současná pravidla 2019 LEC jsou k nalezení zde.

Současná pravidla ERL, ze kterých tato PZCH pravidla vychází, jsou dostupná zde.

Podmínky spolupráce mezi týmovými manažery, hráči a organizací, jsou ponechány na rozhodnutí každé organizace zvlášť.

Pokud v přeložené verzi nastane spor z důvodu chyby v překladu, vyhrazuje si organizátor možnost rozhodnout podle původní anglické verze pravidel.
Tato pravidla platí pouze na turnaj PZCH v League of Legends.

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

1. Reprezentace a způsobilost

Pro možnost soutěžit na PZCH musí každý hráč splňovat následující:

1.1. Věk

1.1.1. Pro turnaj PZCH není nastaveno věkové omezení, avšak každý hráč, který ještě nedosáhl věku 18 let, musí organizátorům dodat povolení podepsané zákonným zástupcem.

1.2. Reprezentace a rezidence

1.2.1. Alespoň 3 hráči ze základní sestavy každého týmu musí pocházet z České nebo Slovenské republiky.

1.2.2. Každý tým může mít maximálně dva hráče ze zemí mimo EU, přičemž zemí EU se rozumí Albánie, Andorra, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Kosovo, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Makedonie, Malta, Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, Vatikán (Svatý stolec). Stejně tak mohou mít týmy maximálně dva hráče, kteří nejsou rezidenti České nebo Slovenské republiky.

1.2.3. Hráči musí být schopni prokázat rezidenství v ČR/SR.

1.3. Zaměstnanci Riot Games, nebo PLAYzone s.r.o..

1.3.1. Majitelé nebo zaměstnanci týmů nesmí být zaměstnanci Riot Games Inc. („RGI“), League of Legends eSports Federation LLC, PLAYzone s.r.o., nebo žádného z jejich přidružených firem.

2. Vlastnictví

2.1. Omezení vlastnictví

2.1.1. V zájmu zachování integrity zápasů PZCH , týmům/organizacím je zakázáno vlastnit více týmů na turnaji.

2.2. Známost vlastnictví

2.2.1. Vlastnictví týmu účastnícího-se PZCH musí být jasně označeno a prezentováno organizátorům.

2.2.2. Organizátoři mají právo určit si závazné podmínky ohledně vlastnictví týmů, rozsoudit spory týkající se pravidla o vlastnictví více týmů, a jiných vztahů, které mohou mít negativní dopad na kompetitivní integritu PZCH .

3. Soupisky

3.1. Požadavky na soupisku

3.1.1. Každý tým je povinen v každý moment mít minimálně pět hráčů v základní sestavě.

3.1.2. Týmy mohou mít maximálně 7 hráčů v sestavě, z čehož 5 v základní sestavě a max. 2 „na lavičce“.

3.1.3. Hráči není povoleno hrát za více než jednu organizaci v jeden moment, a nemůže být napsán na soupisce více než jednoho týmu.

3.1.4. Hráč nemůže mít finanční ani smluvní vztah s jiným týmem hrajícím PZCH , aniž by toto bylo písemně schváleno organizátory.

3.1.5. V případě neočekávatelných případů, jako například problémy s vízy nebo omezení na kompetitivní zápasy, pravidla omezující soupisku mohou být na určitou dobu uvolněny. Povolení této úlevy je pouze na základě vlastního uvážení organizátorů.

3.2. Zveřejnění soupisky

3.2.1. Nejpozději 72 hodin před prvním oficiálním zápasem musí týmy nahlásit organizátorům kompletní soupisku hráčů, kteří se budou účastnit turnaje.

3.2.2. PZCH se může v rámci jednoho týmu účastnit maximálně 5 hráčů a 2 náhradníci.

3.3. Náhradníci

3.3.1. Týmy musí zajistit, aby jejich soupiska byla validní i při nastoupení náhradníka.

3.4. Přezdívky a zkratky týmů

3.4.1. Jména vyvolávače (přezdívky) mohou obsahovat velká písmena, malá písmena, čísla, podtržítka, nebo jednoduché mezery pouze mezi slovy. Přezdívky taktéž nesmí překročit délku 12 znaků včetně mezer. Žádné další speciální znaky nejsou povoleny pro názvy týmů, jména vyvolávačů, nebo tagy. Přezdívky a názvy týmů nesmí obsahovat: vulgarity nebo obscénnosti, derivace jmen šampionů nebo jiná podobná jména postav, nebo derivace produktů či služeb, které mohou zmást diváky.

3.4.2. Týmům je povolena dvou/tří – znaková zkratka, která bude přidána před přezdívku každého hráče na Turnajovém serveru. Tyto zkratky musí být kombinací velkých písmen a/nebo čísel.

3.4.3. Všechny týmové zkratky, názvy týmů a jména vyvolávačů musí být potvrzeny organizátory před jejich použitím ve hře. Změna jména musí být povolena organizátory ještě před danou změnou. Organizátor si vyhrazuje právo změnu jména nepovolit, pokud neodráží profesionální standardy PZCH a ERL. Pokud jiný název není dodán organizátorům v rozumném čase, vyhrazuje si organizátor právo na vybrání vlastního jména pro tým.

3.4.4. Týmy, které si přejí změnit své jméno nebo zkratku, musí na toto upozornit organizátory alespoň týden před provedením požadované změny.

4. Sponzoři

4.1.1. Žádný tým nesmí mít spolupráci se sponzorem, který může být nežádoucí nebo ofenzivní.

4.1.2. Žádná osoba nebo entita nesmí v jeden moment vlastnit více než jedno titulární partnerství s PZCH týmem. Sponzor, který je ve vztahu titulárního partnerství s jedním z týmů v lize, nesmí sponzorovat jiné týmy v dané PZCH . Žádný člověk nebo entita částečně nebo plně vlastnící PZCH tým nesmí sponzorovat jiný tým.

4.1.3. Pro Semi-profesionální týmy:

Týmy nesmí mít více názvů společností ve svém názvu týmu, pokud by tím porušovaly podmínky dané v pravidlech kategorie 3.4.

5. Následná ustanovení

5.1. Publikování

5.1.1. Organizátor má právo zveřejnit rozhodnutí o penalizaci manažera, člena týmu a/nebo týmu samotného. Tým, manažer a/nebo hráč, který bude takto označen, se vzdává možnosti vyvolat právní spor vůči agenturám Hitpoint s.r.o., PLAYzone s.r.o., Riot Games Inc., a/nebo jakémukoliv z jejich příbuzných, známých, zaměstnanců, agentů nebo spolupracovníků, za zveřejnění takového rozhodnutí.

5.2. Konečnost rozhodnutí

5.2.1. Všechna rozhodnutí týkající-se interpretace těchto pravidel, možnosti startu hráče, rozlosování a režie PZCH a postihy za jejich nedodržení, leží výhradně na organizátorovi turnaje, agentuře PLAYzone s.r.o. a na společnosti Riot Games, a jejich rozhodnutí je konečné.

5.3. Právo na změny

5.3.1. Tyto pravidla mohou být pozměněny, modifikovány nebo doplněny organizátory pro zajištění „fair play“ a integrity oficiálních zápasů PZCH .

6. Formát turnaje

Bude upřesněno.

7. Průběh zápasu

7.1. Vybavení

7.1.1. Hráčům je v rámci zachování kompetitivní integrity zakázáno hrát se skinem ze seznamu zakázaných skinů v příloze 1.

7.1.2. Na offline zápasech bude hráčům poskytnut: Počítač HAL3000 nebo jiný hardware ve stejné výkonnostní relaci, monitor, internet a židle k sezení pokud si tuto službu objednali. 

7.1.3. Na offline zápasy si hráči přinesou vlastní: klávesnice, myši, podložky, špuntová a klasická sluchátka popřípadě vlastní počítač a monitor. 

7.1.4. Organizátoři mohou zakázat použití určitého vybavení na základě vlastního uvážení, a to z důvodů bezpečnosti turnaje, operativní efektivity a nebo když se jedná o značku soupeřící s Riot Games, PZCH nebo League of Legends.

7.1.5. Hráčům je přísně zakázáno instalovat na turnajové počítače své vlastní programy a mohou používat pouze programy poskytnuté organizátory. Hráči si mohou explicitně zažádat o výjimku z tohoto pravidla.

7.1.6. Na offline turnaji bude používán komunikátor Discord, který umožní organizátorům zaznamenávat tzv. „mic checky“. Hráči proto berou na vědomí, že jejich komunikace bude zaznamenána a může být po skončení zápasu zpětně přehrána ve vysílání.

7.1.7. Hráčům je přísně zakázáno během jakékoliv fáze zápasu přepínat do prostředí Windows, pokud tak není na žádost rozhodčího.

7.1.8. Také je hráčům přísně zakázáno sledovat LED panel a získávat tak informace o hře jiným způsobem, než z vlastního počítače a od spoluhráčů.

7.2. Oblečení a doplňky

7.2.1. Na offline turnaji musí být všichni hráči týmu oblečeni v týmovém oblečení.

7.2.1.1. V rámci „Media day“, který předchází PZCH , musí být hráči oblečeni v typově stejném oblečení (např. všichni hráči v dresech). Na stage si mohou hráči vzít různé typy týmového oblečení podle vlastní preference (např. hráč A týmové tričko, hráč B týmovou mikinu) – v takovém případě musí všechny typy oblečení být vyvedeny ve stejné barvě a se stejnou sadou potisků.

7.2.2. Trenér hráčů, který je přítomen na stage v pick-ban fázi, musí být oblečen ve formálním oblečení (preference je na sako, košile nebo vesta), nebo v týmovém oblečení. Trenérovi v neadekvátním oblečení nemusí být vstup na stage povolen.

7.2.3. Všechny rozhodnutí ohledně doplňků jsou na výhradním rozhodnutí organizátorů. Urážlivé nebo nežádoucí příklady jsou pro představu uvedeny níže:

7.2.3.1. Obsahující falešné nebo neuznaná loga produktů nebo služeb, nebo loga, které by organizátoři označili jako neetické.

7.2.3.2. Propagace drog, tabákových výrobků, zbraní a munice.

7.2.3.3. Propagace aktivit nelegálních na území České republiky.

7.2.3.4. Obsahující materiály, které jsou obscénní, vulgární, rasistické nebo jinak útočné.

7.2.3.5. Propagace pornografických stránek nebo produktů.

7.2.3.6. Obsahující ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka, nebo která může způsobit organizátorům právní škody nebo zpronevěru.

7.2.3.7. Znevažující nebo urážející protihráče, tým nebo produkt.

7.2.4. Čepice nejsou povoleny.

7.2.5. Hráč si nesmí zakrývat tvář za účelem zakrytí identity před organizátory. Organizátoři musí být schopni rozlišit identitu každého hráče za všech okolností a v jakýkoliv čas. Stejně tak mohou hráči přikázat sundání jakéhokoliv materiálu, který by znemožňoval identifikaci, nebo by byl rozptýlením pro jiné hráče nebo organizátory.

7.2.6. Organizátoři si vyhrazují právo znemožnit účast hráči, který není oblečen podle výše uvedených pravidel.

7.2.7. Sluchátka musí být nasazena přímo na uších a musí zde zůstat po celou dobu hry. Hráči nesmí žádným způsobem bránit přiléhání sluchátek. Toto znamená vkládání jakéhokoliv předmětu, s výjimkou brýlí, mezi sluchátka a uši.

7.3. Účty na turnajovém serveru

7.3.1. Hráčům budou poskytnuty účty na turnajový server. Je na odpovědnosti každého hráče upravit si účet podle svých preferencí. Jméno vyvolávače je předem vytvořeno při zakládání účtu za pomocí dodaných soupisek. Změna jména je povolena pouze se schválením organizátory ještě před případnou změnou.

7.3.2. V případě přidání hráče do sestavy bude pro tohoto hráče vytvořen nový účet na turnajovém serveru s jeho přezdívkou.

7.3.3. Účty jsou platné pro všechny turnajové servery a jsou přenositelné.

7.3.4. Účty nejsou majetkem hráče a po přerušení účasti hráče v lize (bench) je hráči zakázáno účet používat. Takový účet může být dále organizátory využit pro účely jiného hráče.

7.4. Patch

7.4.1. Zápasy na PZCH budou hrány na patchi dostupném na veřejném serveru po uplynutí dostatečného času pro testování. Změna kompetitivního patche a dostupnosti šampionů je na výhradním rozhodnutí organizátorů.

7.4.2. Patche, na kterých budou odehrány kvalifikace na PZCH , budou vždy aktuální patche na live serveru.

7.4.3. Patch, na kterém bude odehráno PZCH , bude týmům oznámen nejpozději týden před konáním turnaje.

7.5. Místo konání offline turnaje

7.5.1. Místem konání PZCH bude Brněnské Veletržní Výstaviště.

7.5.2. Každý hráč PZCH , trenér a manažer má nárok na volnou vstupenku. 

7.6. Čas na přípravu

7.6.1. Hráči musí být připraveni k zápasu nejpozději 30 minut před oficiálním startem zápasu.

7.6.2. Pokud zápasu týmu předchází jiná vysílaná série, hráči musí být připraveni nejpozději v moment skončení posledního zápasu dané série.

7.6.3. V případě, že bude předcházející série kontumována, platí pro hráče pouze pravidlo 7.6.1.

7.6.4. Mezi zápasy mají týmy 10 minut pauzu. Překročení této doby je možné postihnout podle pravidla 8.1.

7.7. Pick & Ban fáze

7.7.1. Lobby zakládá organizátor. Všechna lobby budou vytvořena bez hesla a hráči se do lobby napojují sami.

7.7.2. Hráči se musí v lobby seřadit do tzv. „LCS seřazení“, neboli postupně:

 • Top
 • Jungle
 • Mid
 • Marksman
 • Support

7.7.3. Přístup do lobby mají povolen pouze hráči hrající daný zápas a organizátoři. Trenérům a jiným příslušníkům týmů není povoleno sledovat zápas z klientu.

7.7.4. Pokud by se v lobby vyskytnula osoba bez oprávnění k účasti v zápase, je hráč, kterému byl náhodně přiřazen status „Lobby Owner“ povinen tuto osobu z lobby neprodleně vyhodit.

7.7.5. Hráčům není povoleno opustit pick & ban fázi z důvodu jiného, než by byl technický problém.

7.7.6. V případě technického problému jsou hráči povinni si navolit stejné šampiony a provést stejné bany až do okamžiku, ve kterém nastal daný technický problém.

7.7.7. Tzv. „Placeholdery“ nejsou povoleny.

7.7.8. V případě offline zápasu je povoleno trenérovi komunikovat s hráči během pick & ban fáze. Jakmile odpočet do startu zápasu dosáhne 5 vteřin, je trenér povinen opustit podium způsobem určeným organizátory.

7.8. Start hry

7.8.1. Start hry určuje organizátor. Hráčům je zakázáno odstartovat hru bez výslovného souhlasu obou týmů a organizátora.

7.9. Pauzy

7.9.1. Povolená pauza je maximálně 15 minut na jeden tým. V případě, že by pauze předcházel bug na straně LoL klienta, se tento limit nezapočítává do limitu pro pauzu týmu.

7.9.2. V případě odpojení hráče nebo jiného technického problému musí být okamžitě použit příkaz /pause a jeden ze zástupců týmu musí neprodleně kontaktovat organizátora s vysvětlením.

7.9.3. Pauza je povolena pouze pro technické účely a její zneužití může vést k diskvalifikaci.

7.9.4. Hráčům je zakázáno obnovit hru bez svolení organizátorů. Pokud jsou hráči týmu, který pauzu inicioval, připraveni k pokračování hry, musí tak dát vědět soupeřícímu týmu za pomocí in-game chatu. Po potvrzení pokračování ze strany druhého týmu bude zápas obnoven spectatorem.

7.9.5. V případě offline zápasu je hráčům zakázáno opustit své hrací místo po dobu pauzy, pokud k tomuto nemá vyslovené svolení rozhodčího přítomného na podiu za hráči.

7.9.6. Rozhodčí může přikázat pauzu na základě rozhodnutí organizátorů.

7.9.7. Malé zranění nebo nemoc není důvod pro pauzu hry. Pokud je však tento důvod znám předem, je hráči povoleno požádat o výjimku rozhodčí a organizátory, kteří pak mohou pauzu využít k vyřešení daného problému. Tato pauza však nesmí překročit obvyklou dobu.

7.9.8. Pokud je během zápasu zjištěn lékařský důvod, proč by hráč potřeboval pauzu, rozhodčí může tuto pauzu povolit na dobu maximálně 10 minut, během kterých daný hráč vyhledá ošetření a dále se určí, zda je schopen pokračovat v zápase. 

Pokud hráč odmítne lékařské vyšetření, je mu znemožněno pokračovat v zápase.

Pokud hráč není schopen pokračovat, tým může v tomto případě nasadit náhradníka, avšak toto nasazení nesmí porušit podmínky dané pravidly v kategorii 1. Pokud tým není schopen nasadit náhradníka a hráč už dále nemůže pokračovat, je výsledek daného zápasu určen v neprospěch týmu se zraněným hráčem.

7.9.9. Hráčům je zakázána jakákoliv komunikace během pauzy, s výjimkou komunikace s rozhodčím. Pokud by pauza trvala příliš dlouho, může rozhodčí povolit komunikaci na základě vlastního rozhodnutí.

7.10. Remake

7.10.1. Hráči mají právo zažádat o remake za následujících podmínek:

 • Neuběhla ještě ani 2. minuta hry.
 • Ze strany žadatelského týmu nebylo užito jediné kouzlo do poskoků, hráčů ani příšer.
 • Ze strany žadatelského týmu nebyl položen žádný totem (warda).
 • Ze strany žadatelského týmu nebyla překročena řeka.
 • Hráči obou týmů se ještě nespatřili vzájemně.

7.10.2. Na zápasech PZCH není k dispozici tzv. „Chronobreak“.

7.10.3. Malý bug (včetně chyby hardwaru) – Chyba hry, která ovlivní herní statistiky nebo herní mechaniky, bez kterých se dá hra hrát. Tento typ chyby není důvodem k remake hry.

7.10.4. Herní bug – Chyba hry, která negativně ovlivňuje integritu hry, avšak dá se obejít nebo vyloučit změnou nastavení klienta nebo restartem hry/počítače. Dále do této kategorie spadají chyby hry, které byly týmům oznámeny s předstihem. Tento typ chyby není důvodem k remake hry.

7.10.5. Neúmyslná chyba hardware – Chyba hardware, serveru, monitoru, počítače nebo periferií. Toto nezahrnuje chyby, které by si hráč způsobil sám, například úmyslně působenou silou na periferie nebo PC. V případě offline zápasu tyto chyby vyřeší organizátorem přidělený rozhodčí na podiu. V případě online zápasu jsou tyto chyby pouze na vrub hráče a není to tudíž důvodem k remake hry.

7.10.6. Kritický bug – Chyba hry, která hráči znemožní používat určité herní mechaniky, nebo kdy vnější povětrnostní podmínky znemožní pokračování hry. Remake je v tomto případě na rozhodnutí organizátorů.

7.10.7. Ověřitelný bug – Chyba hry, kterou si může spectator ověřit přehráním určité situace ve spectator módu. Podle závažnosti této chyby může organizátor rozhodnout o remake.

7.10.8. Konečná situace – Bug, který způsobí, že hra musí být odehrána znovu.

7.10.9. Pokud je chyba způsobena nedbalostí hráče (např. špatně zvolené runy nebo kouzla vyvolávače), remake není povolen.

7.10.10. Pokud si hráč všimne bugu ve hře, je povinen okamžitě použít příkaz /pause a oznámit bug organizátorům.

7.10.11. Pokud pauza proběhne během potyčky dvou týmů a není způsobena chybou, která by ovlivnila vývoj potyčky, je považována za neadekvátní a může být potrestána.

7.10.12. Pokud je odehráno více, jak 20 minut a nastane bug, může organizátor místo remake přiřknout vítězství jedné straně, a to v případech, kdy by otočení hry bylo vysoce nepravděpodobné:

 • Rozdíl zlata mezi týmy je více, jak 33%.
 • Rozdíl věží mezi týmy je více, jak 7.
 • Rozdíl stojících inhibitorů mezi týmy je více, jak 2.
 • Rozdíl zbývajících nexusových věží mezi týmy je více, jak 2.
 • Rozdíl živých hráčů je vyšší, jak 4, a to v případě, že jsou časy do znovuzrození vyšší, jak 40 sekund.
 • „Prostě GG“ – Když není možnost, aby tým hru vyhrál.

7.11. Konec hry

7.11.1. Hráčům je povoleno opustit hru pouze tlačítkem Continue na Victory/Defeat obrazovce. Jakékoliv opuštění hry před výbuchem nexusu povede k penalizaci týmu v závislosti na tom, kolik času zbývalo do faktického konce hry.

7.11.2. Je tudíž přísně zakázáno vypnutí hry zkratkou Alt+F4 nebo F10 -> Leave Game.

7.11.3. Pokud hráč opustí hru po úmrtí svého šampiona a tento šampion se zrodí ještě před výbuchem nexusu, je k tomuto přihlíženo jako k přitěžující okolnosti a k důvodu zpřísnění trestu.

7.11.4. Výše uvedené zákazy neplatí při technických problémech před/během pauzy.

7.12. Rozlosování a časové podmínky

7.12.1. Organizátoři si vyhrazují právo modifikovat rozlosování zápasů na základě vlastního uvážení. Pokud však k takové změně dojde, je organizátor povinen informovat týmy v nejbližším možném termínu.

7.12.2. Hráči musí dorazit na místo konání PZCH v čas určený organizátorem.

7.12.3. Hráči musí dorazit do herní lobby v čase daném v kategorii 8.6.

7.13. Rozhodčí

7.13.1. Na offline turnaji bude ke každému týmu přiřazen rozhodčí, který bude řešit veškerou komunikaci mezi hráči na podiu a adminy ve studiu. Rozhodčí má možnost iniciovat pauzu (viz. kategorie 8.9.) a má poradní hlas ve věci remake a kontumací (kategorie 8.10.). Dále se stará o všechny technické problémy, které se na podiu mohou vyskytnout. Spectator má poradní hlas ve věci přestupků jako: neoprávněné užití pauzy, ringing, kontumace, atd.

8. Příprava na zápas

Všichni hráči musí být připraveni ke hře v ingame lobby v čase specifikovaném v kategoriích 7.6. a 7.7. Připravenost znamená, že všichni hráči ze startovní sestavy mají napatchovaný klient, upravené herní nastavení a kompletní stránky s runami.

8.1. Postih za pozdní příchod:

 • Časový limit začíná běžet v moment, kdy je produkce připravena začít zápas.
 • Pozdní příchod Sankce.
 • 0:00 Žádná sankce.
 • 5:00 Ztráta banu #1.
 • 10:00 Ztráta banů #1 a #2.
 • 15:00 Ztráta banů #1, #2 a #3.
 • 20:00 Automatická prohra.

8.2. Hra 4v5

8.2.1. Pokud dojde k odpojení hráče z mimořádných důvodů a tým nebude chtít pokračovat za stavu 4v5, může požádat organizátory o remake s náhradníkem. Pokud náhradník není připraven, tato možnost zaniká. Organizátor přihlédne ke stavu hry a na základě vlastního uvážení rozhodne o možném remake. Pokud organizátor rozhodne záporně, hráči musí hru dohrát až do závěrečného výbuchu nexusu. Hráč, který opustil hru, bude následně penalizován v závislosti na závažnosti přestupku.

8.3. Hráčské vybavení

8.3.1. Hráčům je zakázáno používat jakékoliv podpůrné programy, které by zlepšovaly výkon nebo jinak ovlivňovaly průběh zápasu. Pokud bude takový program nalezen, předá organizátor případ k vyřešení organizátorům z Riot Games, kteří rozhodnou o dalším postupu a možném rozšíření postihu hráče i na hráčovy účty na veřejných serverech.

9. Kodex chování

9.1. Kompetitivní integrita

9.1.1. Od týmů se očekává, že budou hrát ve všech zápasech PZCH na maximum. Také se očekává, že se budou vyhýbat výkyvům chování, které se neslučují s dobrými mravy, upřímností a „fair play“. Porušení tohoto pravidla může vést k penalizaci na základě vlastního rozhodnutí organizátorů. Níže uvedené příklady jsou pouze pro ilustrativní účely:

9.2. Tajná dohoda

9.2.1. Tajnou dohodou se myslí kooperace nebo navádění k podvodům ve hře nebo vůči ostatním. Tajná dohoda může proběhnout mezi hráči, týmy a/nebo organizacemi a může být provedena tak, aby z ní těžily výnosy obě strany. Tajnou dohodou se rozumí mimo jiné:

9.2.1.1. Slabá hra – kdy hráči hrají výrazně pod své možnosti.

9.2.1.2. Před domluva o rozdělení finanční odměny nebo o jiné formě kompenzace.

9.2.1.3. Posílání nebo přijímání signálů, elektronických či jiných, z vnějších zdrojů k/od hráče.

9.2.1.4. Záměrná prohra hry za kompenzaci, nebo skrz jiný důvod, nebo podněcování hráče k dané prohře.

9.3. Hacking

9.3.1. Hackingem je myšleno modifikace herního klienta League of Legends.

9.3.2. Dále také používání nepovolených programů, které mohou ovlivnit „fair play“.

9.3.3. Použití těchto programů může mít za následek přesah postihu i na hráčovy účty na veřejných serverech.

9.4. Exploiting

9.4.1. Exploitingem se myslí využívání chyb hry k vlastnímu zisku, sledování spectatorských monitorů, nebo záměrné odpojení ze hry bez zjevného důvodu.

9.4.2. Taktéž je hrajícím hráčům zakázáno během zápasu sledovat divácký přenos. 

9.4.2.1. Při online zápasech se tímto myslí přenos na platformách Twitch.tv a YouTube.com.

9.4.2.2. Při offline zápasech je k tomu navíc zakázáno sledování LED panelu s přenosem určeným pro diváky v hledišti.

9.5. Ringing

9.5.1. Ringingem se myslí užívání účtu jiného hráče, nebo domlouvání takového jednání.

9.6. Chování na sociálních sítích a osobních streamech

9.6.1. Hráčům je zakázáno porušovat Kodex Vyvolávače i na svých sociálních sítích a osobních streamech.

9.6.2. Hráč by měl všemi prostředky bojovat proti toxicitě v jeho vlastní komunitě.

9.6.3. Hráč by měl jít příkladem divákům a jiným hráčům.

9.7. Ostatní

9.7.1. Hráči mají zakázáno hrát pod vlivem alkoholu a omamných látek, stejně jako pod vlivem látek podporujících rychlý úsudek, pokud nejsou danému hráči předepsány na lékařský předpis. V takovém případě je nutné dodat lékařské potvrzení, že hráč může takové látky užívat.

9.7.2. Všechno ostatní jednání, které by porušovalo tyto pravidla a/nebo standardy dané asociací PLAYzone nebo Asociací Gamingových Klubů ČR.

9.7.3. Člen týmu nebo jeho manažer nesmí používat vulgární, sprostou, obscénní, urážlivou, útočnou, vyhrožující, pomlouvačnou nebo hanlivou mluvu, nebo podněcovat k násilí v místě konání turnaje, v herní lobby, nebo na sociálních sítích týkajících-se ligy.

9.7.4. Člen týmu nebo jeho manažer nesmí vůči jinému týmu, divákům, organizátorům nebo komukoliv jinému užít vulgární gestikulace, nebo přesvědčovat jiného člověka k tomuto jednání.

9.7.5. Porušování pravidel etikety, například manipulace s počítačem jiného hráče nebo jeho majetkem, může být důvodem k postihu. Všichni účastníci ligy se musí k ostatním účastníkům chovat s respektem.

9.7.6. Žádný člen týmu nesmí manipulovat se světly, kamerami, nebo jiným vybavením studia. Také nesmí stát na židlích, stolech, nebo jiném studiovém vybavení. 
9.7.7. Členové týmů musí poslouchat instrukce organizátorů. Během zápasu je povolená pouze komunikace mezi členy týmu.

9.8. Odpovědnost k dodržování kodexu

9.8.1. Pokud není řečeno jinak, porušení těchto pravidel může vést k postihu nehledě na úmyslu spáchání přestupku.

9.8.3. Členové týmů se také musí zdržet veškerých rasistických či diskriminačních slov a činů vůči osobě nebo skupině osob stejného pohlaví, rasy, etnicity, národnosti, sociálního původu, sexuální orientace, finančního statusu, náboženství, politického názoru nebo jiného názoru.

9.8.4. Manažeři a členové týmů také musí dělat všechno pro to, aby se tyto věci neděly.

9.8.5. Týmy mohou být požádány o zveřejnění dokumentů nebo médií z důvodu viditelnosti ligy a týmu v lize.

9.8.6. Zároveň, pokud je manažerovi nebo členovi týmu sdělena důvěrná informace, která by neměla být zveřejněna, je manažer/člen povinen tuto informaci udržovat v tajnosti. Zveřejnění takovéto informace může vést k postihu člena týmu, manažera nebo týmu.

9.8.7. Pokud organizátoři zjistí, že tým, manažer týmu nebo hráč porušili „Vyvolávačův kodex“ („Summoner’s Code“), podmínky užití League of Legends, nebo jiná pravidla League of Legends, mohou organizátoři nebo členové Riot Games týmu udělit postih na základě vlastního uvážení. Pokud organizátor kontaktuje tým ohledně otázky na toto porušení, manažer musí odpovědět pravdivě. Pokud manažer záměrně zamlčí tuto informaci nebo bude lhát organizátorům, může být také potrestán.

9.8.8. Žádný manažer nebo tým nesmí obdržet nebo nabídnout úplatek hráči, trenérovi, manažerovi, organizátorovi ligy nebo zaměstnanci Riot Games, nebo osobě ve spojení s jiným týmem, za protislužbu výhry nebo prohry s jiným týmem. Výjimku v tomto pravidle tvoří odměny za výkony od týmového sponzora nebo majitele.

9.8.9. Žádný hráč, manažer nebo trenér nemůže obdržet nebo si zažádat o nabídku od jiného týmu. Pokud má hráč/trenér přání opustit tým, může tak oznámit veřejně a poté mohou zájemci kontaktovat manažera, se kterým se dohodnou na dalším postupu.

9.8.10. Žádný hráč nebo manažer nemůže odporovat rozhodnutí organizátorů.

9.8.11. Žádný hráč nebo manažer se nemůže snažit ovlivnit výsledek zápasu jinými způsoby, než výkonem ve hře.

9.8.12. Žádný hráč/manažer/trenér se nemůže účastnit sázení na jakýkoliv League of Legends zápas na PZCH .

9.9. Postihy hráčů a týmů

9.9.1. Pokud se prokáže, že se osoba provinila proti pravidlům, obdrží postih podle uvážení organizátorů.

9.9.2. Možné postihy mohou být následující:

9.9.2.1. Ústní varování

9.9.2.2. Ztráta výběru strany pro současnou nebo budoucí hru/y

9.9.2.3. Ztráta jednoho nebo více banů pro současnou nebo budoucí hru/y

9.9.2.4. Pokuta a/nebo ztráta výhry

9.9.2.5. Ztráta hry a/nebo série

9.9.2.6. Vyloučení a/nebo ban

9.9.2.7. Diskvalifikace

9.9.3. Opakované porušení pravidel povede ke zvýšení úrovně trestu.

9.9.4. Úroveň postihu je výhradně na rozhodnutí organizátorů. 

9.9.5. Organizátor zajistí veřejný seznam všech postihů udělených v rámci PZCH .

9.9.6. Časově ohraničené postihy musí odrážet měsíce, ve kterých se hrají kompetitivní soutěže.

Příloha č. 1: Skiny zakázané v kompetitivních soutěžích

Limited Skins 
Alistar - Black Alistar 
Annie - Goth Annie 
Blitzcrank - Rusty Blitzcrank 
Corki - UFO Corki 
Elise - Victorious Elise 
Graves - Victorious Graves 
Janna - Victorious Janna 
Jarvan - Victorious Jarvan IV 
Jax - PAX Jax 
Kayle - Judgment Kayle 
Kayle - Silver Kayle 
Maokai - Victorious Maokai 
Morgana - Victorious Morgana 
Orianna - Victorious Orianna 
Rammus - King Rammus 
Riven - Championship Riven 
Ryze - Human Ryze 
Ryze - Triumphant Ryze 
Singed - Riot Squad Singed 
Sivir - Huntress Sivir 
Sivir - PAX Sivir 
Sivir - Victorious Sivir 
Twisted Fate - PAX Twisted Fate 
Twitch - Medieval Twitch 
Warwick - Grey Warwick 
Warwick - Urf the Manatee 
Balance/Readability Concerns Patch 
Aurelion Sol - Mecha Aurelion Sol 
Draven - Draven Draven 
Ezreal - Arcade Ezreal 
Fizz - Fuzz Fizz 
Fizz - Fuzz Fizz Prestige Edition 
Fizz - Super Galaxy Fizz 
Gragas - Vandal Gragas 
Jayce - Forsaken Jayce 
Karma - Dark Star Karma 
Kayle - Pentakill Kayle 
Kindred - Super Galaxy Kindred 
Kog'Maw - Battlecast Kog'Maw 
Kog'Maw - Hextech Kog'Maw 
Lux - Elementalist Lux 
Malphite - Ironside Malphite 
Malzahar - Battle Boss Malzahar 
Nautilus - AstroNautilus 
Neeko - Winter Wonder Neeko 
Nidalee - Challenger Nidalee 
Nunu - Zombie Nunu 
Shaco - Masked Shaco 
Shyvana – Darkflame Shyvana 
Syndra - Justicar Syndra 
Varus – Arclight Varus 
Vayne - Dragonslayer Vayne Chaos Green 
Veigar – Final Boss Veigar 
Viktor - Deathsworn Viktor 
Viktor – Creator Viktor 
Vladimir - Dark Waters Vladimir 
Vladimir - Soulstealer Vladimir 
Ziggs - Battle Boss Ziggs 
Branding Concerns/Special Requests 
Anivia - Blackfrost Anivia 
Corki - Dragonwing Corki 
Corki - Red Baron Corki 
Heimerdinger - Dragon Trainer Heimerdinger 
Kog'Maw - Lion Dance Kog'Maw 
Nidalee - Headhunter Nidalee 
Rek'Sai - Pool Party Rek'Sai 
Renekton - Pool Party Renekton 
Art Quality Concerns 
Rakan - Sweetheart Rakan 
Rengar - Mecha Rengar 
Shyvana - Boneclaw Shyvana 
Volibear - Thunder Lord Volibear 
Xin Zhao - Warring Kingdoms chroma